top of page

Steun ons financieel

Hoe kan je ons financieel steunen?

Alle giften zijn steeds welkom op ons rekeningnummer BE41 0689 0876 2210

Waarvoor gebruikt Buren zonder Grenzen giften?

Dankzij financiële steun kunnen we onze belangrijkste kosten dekken en onze huurders ondersteunen bij hun leven hier

De belangrijkste bestemming van giften in onze werking zijn:

  • Verhuizen: veel families die we installeren komen uit een opvangcentrum en hebben geen of amper bezittingen. Dankzij giften kunnen we de vervoerkosten dekken van onze verhuisploeg die hen voorziet van gedoneerde meubels

  • Leningen: soms worden onze huurders geconfronteerd met onverwachte kosten of kan het OCMW niet tijdig voorzien in een huurwaarborg. In dergelijke noodgevallen stellen giften ons in staat een renteloze lening te geven aan huurders

  • Organisatie van ons jaarlijks winter- en zomerfeest voor alle families en personen die we ondersteunen,  buddy's, en vrijwilligers

bottom of page